Wolontariat koleżeński Mary i Max

logo MiMSPOZA w Częstochowie realizuje program Wolontariat Koleżeński Mary i Max. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Mary i Max” z Warszawy. To pierwsza częstochowska edycja Programu. Mamy nadzieję, że nie ostatnia!

Parę słów o projekcie.

Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski Projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w Projekcie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania Projektu.

Spotkania naszych marymaxowych par na pewno nie byłyby takie fajne, gdyby nie nasi Partnerzy. Są to ludzie i instytucje otwarte na potrzeby innych, chętni do wsparcia i pomocy. Oto oni!