W zdrowym ciele, zdrowy duch …

piłki

 

OD  WRZEŚNIA 2017 R. RUSZYŁY  ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA  NA HALI  POLONIA DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH.

ZAJĘCIA SPORTOWE organizowane przez Nasze Stowarzyszenie –to pomysł na aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych. Celem zajęć jest podniesienie aktywności ruchowej wśród dorosłych osób z autyzmem poprzez organizację i udział w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć sportowych, a także wsparcie w rozwijaniu ich zainteresowań (związanych ze sferą aktywności ruchowej i życiem kulturalnym). Wzrost aktywności ruchowej przyczyni się w dłuższej perspektywie do rozwoju bądź utrzymania sprawności fizycznej tych osób.