Placówka wsparcia dziennego

świetlica

    Dzięki przychylności władz i dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy  20 lat temu  powstała pierwsza w naszym regionie  Świetlica Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem  prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem  a swoimi działaniami wspomagającą szkołę w której powstawały pierwsze  oddziały dla dzieci z autyzmem. Placówka działa do chwili obecne i wspomaga rodziców borykających się z trudem wychowywania niepełnosprawnego członka rodziny .        

 

                                      PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
ul. Nałkowskiej 11 ,42-200 Częstochowa, prowadzona przez

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

Placówka  działa codziennie od 7 30 – 15 30 zapewniając dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzm opiekę oraz terapię zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i funkcjonowania  w środowisku społeczny, Skupiamy się także na redukowaniu i zmniejszaniu trudnych zachowań oraz kształtowaniu zachowań społecznie akceptowanych.

Środki na utrzymanie placówki stowarzyszenie  pozyskuje  w drodze konkursu ogłoszonego przez Miasto Częstochowa oraz z wkładu własnego Stowarzyszenia

 

Celem zadania  zapewnienie opieki i bezpieczeństwa , przy organizowaniu  różnych form terapii, Prowadzenie zajęć, poprawiających  funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu  w środowisku społecznym. Aktywizacja , usprawnienie , oraz podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania  poprzez zminimalizują napady leków, złości ,agresji tak typowych zachowań tej niepełnosprawności ..

Organizator – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie przy współudziale i wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy

Prowadzone są  zajęcia opiekuńczo – terapeutyczne, dla niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu ,mieszkańców Częstochowy,

Właściwa edukacja i terapia na terenie placówki oraz  kontynuowana na gruncie domowym zwiększa szanse dzieci młodzieży z autyzmem na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizacja powyższego zadania przyczynia się do poprawy prawidłowego funkcjonowania i wsparcia rodzin osób z autyzmem oraz do możliwości integracyjnej społecznej danej grupy docelowej. Świetlica jest dużym wsparciem dla rodzin osób z autyzmem. Z naszych doświadczeń w pracy z tą grupą społeczną wynika że mogą oni  dobrze funkcjonować w społeczeństwie, przy wsparciu terapeutów i trenerów, nauczycieli  Dzięki dofinansowaniu zadania  ze środków budżetu: Gminy  Miasta Częstochowa  udaję  się nam już  20 lat  przeprowadzić wyżej wymienione zajęcia.