PFRON

cropped-logo.jpg

Od dnia 01.04.2021 do 31.03.2022 r. realizujemy projekt pn.

           „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dofinansowany ze środków PFRON

Oferujemy:

 wspieranie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego

  – zakres, forma i czas wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika
  – 40 godzin średnio miesięcznie usługi asystenta od 01.04.2021 do 31.03.2022

Cel projektu:
Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców woj. śląskiego (powiat Częstochowa, częstochowski, kłobucki lubliniecki) poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się, aktywizacji społecznej, przeciwdziałaniu izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych.

Rekrutacją zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Projektem zostanie objętych 45 dorosłych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt na adres gabriela.spoza@wp.pl

Harmonogram działań prowadzonych w ramach projektu na lata 2021-2022 (01.04.2012-31.03.2022):
Rehabilitacja społeczna – opracowanie i ewentualna weryfikacja IPD
Rehabilitacja społeczna – usługi asystenckie

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

main_logo