Slider
AKTUALNOŚCI

Witamy MURRANO w gronie darczyńców

murrano-twoj-pomysl-na-prezenty-logo

Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny witamy w gronie naszych Darczyńców firmę MURRANO https://www.murrano.pl/
Dziękujemy za wsparcie, które w dzisiejszych czasach znaczy więcej, niż zwykle!
Wszystkich Państwa zachęcamy do tego, by nieść pomoc Potrzebującym i uśmiechać się do innych każdego dnia. :))

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem przystępuje do realizacji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021.  

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki. 

Program będzie realizowany w dwóch formach 

 – poprzez organizowanie opieki opiekuna wytchnieniowego w ramach pobytu dziennego ( w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia ) w wymiarze 20h/m-ąc na 1 uczestnika 

 – poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (link pod artykułem), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji/ medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. 

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres gabriela.spoza@wp.pl  

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna wytchnieniowego. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021. 

Program

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej 

Karta zgłoszenia do programu

„Mój kolega, moja koleżanka ze spektrum autyzmu” Webinar

Webiar - kolaż z logoSerdecznie zapraszamy na nasz webinar ” Mój kolega, moja koleżanka ze spektrum autyzmu” w dniu 30 listopada o godz. 19.00.

Link do logowania pod artykułem.

W powszechnej opinii funkcjonuje przekonanie, że osoby ze spektrum autyzmu są jakby nieobecne, zamknięte w swoim świecie, obojętne na innych ludzi. Przedstawia się je jako osoby unikające kontaktów społecznych, u których trudno odczytać emocje. W filmach i serialach  często posiadają wyjątkowe uzdolnienia, ale słabo radzą sobie z życiem codziennym.

Coraz częściej specjaliści wypowiadają się o autyzmie nie w kategoriach zaburzenia, a innego procesu rozwoju człowieka. Osoby z ASD mają swój temperament, sposób przeżywania emocji, indywidualne potrzeby i marzenia. Jak każdy z nas. Dlatego warto bliżej poznać osoby ze spektrum, by dostrzec tą różnorodność ich osobowości. Łatwiej nam zrozumieć i zaakceptować drugiego człowieka, gdy otworzymy się na niego i damy mu szansę, by zaprosił nas do swojego świata.

Nasz Webinar spróbuje obalić stereotypy, które pokutują w społeczeństwie na temat osób ze spektrum autyzmu oraz dostarczą nam nowej wiedzy na ten temat.

W roli prelegentów wystąpią młode osoby ze spektrum autyzmu. Opowiedzą nam o świecie widzianym ich oczami. O swojej relacji z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera opowiedzą nam wolontariusze, którzy w ramach realizacji programu Wolontariat koleżeński spotykali się z nimi na koleżeńskiej stopie. Podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami, które na pewno dla wielu będą sporym zaskoczeniem.

https://gabriela136.clickmeeting.com/555712564/register