Slider
AKTUALNOŚCI

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem przystępuje do realizacji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021.  

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki. 

Program będzie realizowany w dwóch formach 

 – poprzez organizowanie opieki opiekuna wytchnieniowego w ramach pobytu dziennego ( w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia ) w wymiarze 20h/m-ąc na 1 uczestnika 

 – poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (link pod artykułem), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji/ medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. 

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres gabriela.spoza@wp.pl  

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna wytchnieniowego. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021. 

Program

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej 

Karta zgłoszenia do programu

„Mój kolega, moja koleżanka ze spektrum autyzmu” Webinar

Webiar - kolaż z logoSerdecznie zapraszamy na nasz webinar ” Mój kolega, moja koleżanka ze spektrum autyzmu” w dniu 30 listopada o godz. 19.00.

Link do logowania pod artykułem.

W powszechnej opinii funkcjonuje przekonanie, że osoby ze spektrum autyzmu są jakby nieobecne, zamknięte w swoim świecie, obojętne na innych ludzi. Przedstawia się je jako osoby unikające kontaktów społecznych, u których trudno odczytać emocje. W filmach i serialach  często posiadają wyjątkowe uzdolnienia, ale słabo radzą sobie z życiem codziennym.

Coraz częściej specjaliści wypowiadają się o autyzmie nie w kategoriach zaburzenia, a innego procesu rozwoju człowieka. Osoby z ASD mają swój temperament, sposób przeżywania emocji, indywidualne potrzeby i marzenia. Jak każdy z nas. Dlatego warto bliżej poznać osoby ze spektrum, by dostrzec tą różnorodność ich osobowości. Łatwiej nam zrozumieć i zaakceptować drugiego człowieka, gdy otworzymy się na niego i damy mu szansę, by zaprosił nas do swojego świata.

Nasz Webinar spróbuje obalić stereotypy, które pokutują w społeczeństwie na temat osób ze spektrum autyzmu oraz dostarczą nam nowej wiedzy na ten temat.

W roli prelegentów wystąpią młode osoby ze spektrum autyzmu. Opowiedzą nam o świecie widzianym ich oczami. O swojej relacji z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera opowiedzą nam wolontariusze, którzy w ramach realizacji programu Wolontariat koleżeński spotykali się z nimi na koleżeńskiej stopie. Podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami, które na pewno dla wielu będą sporym zaskoczeniem.

https://gabriela136.clickmeeting.com/555712564/register

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem od lutego b.r. realizuje innowacyjny program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Do tej pory  objęliśmy wsparciem 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami z terenu Częstochowy, realizując ponad 5 tys. godzin wsparcia. Dzięki temu osoby te otrzymują pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z sytuacja epidemiczną zmienił się również charakter usług świadczonych przez Asystentów. Przy jednoczesnym zachowaniu reżimu ochrony osobistej dbają oni przestrzegania przez uczestników programu zasad profilaktyki zdrowotnej oraz monitorują ich stan zdrowia. Wielu z naszych podopiecznych to osoby samotne, w tym trudnym czasie asystenci są dla nich ogromnym wsparciem. Z powodu zamknięcia placówek wsparcia dziennego osoby z niepełnosprawnością pozostają zamknięte w domach a wraz z nimi ich rodzice. Dzięki temu, że choć na kilka godzin opiekę nad nimi mogą przejąć asystenci, rodzice zyskają chwilę wytchnienia.

Dzięki uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresatami Programu stali się również mieszkańcy powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego. Ponadto edycja 2020 – 2021 adresowana jest również do  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach programu można skorzystać z maksymalnie 60 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem 100 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres Gabriela.spoza@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze asystenta.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

Program https://www.gov.pl/attachment/41b177de-8943-4d00-b321-ebf610bbc439

Karta zgłoszenia https://www.gov.pl/attachment/7960a35e-ece5-4859-878e-6ad88e2d24c6