Slider
AKTUALNOŚCI

” Okręcamy-zbieramy- pomagamy”

14316732_1093248057395666_6238107383929930911_n

 „Odkręcamy- zbieramy- pomagamy” to projekt, który realizujemy dzięki  ” Fundacji CEMEX  Budujemy Przyszłość”.
Jest to zadanie z zakresu edukacji ekologicznej. Prowadzenie akcji o tematyce recyklingowej, poprzez zbieranie nakrętek, może mieć  wymierne efekty materialne i równocześnie pomaga i wspiera osoby niepełnosprawne z autyzmem.
Akcje  zbierania surowców wtórnych stają się coraz bardziej popularne, przez co przynoszą korzyści dla środowiska naturalnego. Liczymy, że powodzenie tego typu inicjatyw zaprocentuje świadomą troską o środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zebrane nakrętki będą pewnym źródłem dochodu dla Świetlicy Terapeutycznej przy ul. Nałkowskiej 11. Dochód z nakrętek przeznaczony będzie na urządzenie i wyposażenie  szatni w/w świetlicy.

(więcej…)

Hipoterapia- relacja z zajęć

zdjęcie

Nasi podopieczni w tym roku uczestniczyli w zajęciach  z hipoterapii, które organizowane były w ramach projektu p.n.
” Zajęcia rekreacyjno- ruchowe na świeżym powietrzu”.  Dwa razy w miesiącu odwiedzaliśmy małą stadninę „Pasikonik
w Częstochowie.
Bliskie spotkanie z koniem o imieniu Werbena sprawiało bardzo dużo radości naszej młodzieży. Chętnie go karmili, głaskali, jeździli. Spotkania z Werbeną wywoływały uśmiechy na twarzach naszych podopiecznych jak również oddziaływały  ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.
W przyszłym roku również planujemy zorganizować takie zajęcia, ponieważ cieszyły się one dużym zainteresowaniem i powodzeniem.

(więcej…)

SZKOLENIE – Zmiana terminu

ZMIANA TERMINU

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie w Częstochowie !
 24 i 25 września 2016 r.

TEORIA UMYSŁU, CENTRALNA KOHERENCJA – DIAGNOZA I TERAPIA PROCESÓW POZNAWCZYCH OSÓB
Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, o odmiennym wzorcu rozwoju, wymagają specyficznego podejścia terapeutycznego. Deficyty komunikacyjno – społeczne, u których podłoża leżą m.in. nieprawidłowości w rozwoju Teorii Umysłu i centralnej koherencji, towarzyszące zaburzenia sensoryczne, powodują, że takie osoby mają ogromne trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Pragniemy dzielić się wiedzą i długoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać model terapii stymulacyjno – poznawczej, a także znaczenie wspierania takich konstruktów poznawczych, jak Teoria Umysłu i centralna koherencja.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają praktyczną stronę wspierania podstawowych procesów kognitywnych, Teorii Umysłu i centralnej koherencji.” /Fundacja Prodeste z Opola.

(więcej…)