Slider
AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE – Zmiana terminu

ZMIANA TERMINU

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie w Częstochowie !
 24 i 25 września 2016 r.

TEORIA UMYSŁU, CENTRALNA KOHERENCJA – DIAGNOZA I TERAPIA PROCESÓW POZNAWCZYCH OSÓB
Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, o odmiennym wzorcu rozwoju, wymagają specyficznego podejścia terapeutycznego. Deficyty komunikacyjno – społeczne, u których podłoża leżą m.in. nieprawidłowości w rozwoju Teorii Umysłu i centralnej koherencji, towarzyszące zaburzenia sensoryczne, powodują, że takie osoby mają ogromne trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Pragniemy dzielić się wiedzą i długoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać model terapii stymulacyjno – poznawczej, a także znaczenie wspierania takich konstruktów poznawczych, jak Teoria Umysłu i centralna koherencja.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają praktyczną stronę wspierania podstawowych procesów kognitywnych, Teorii Umysłu i centralnej koherencji.” /Fundacja Prodeste z Opola.

(więcej…)