Opieka wytchnieniowa

znaki_strona

Program Opieka wytchnieniowa dla opiekunów i członków rodzin z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 1.114.000,00zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki.

Programem zostaną objęci mieszkańcy powiatów: Częstochowa, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego.