Chcę być sprawny

20170921_111623[1]CHCĘ BYĆ SPRAWNY – ZAJĘCIA SPORTOWE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Zbliżamy się do zakończenia zajęć ,, Chcę być sprawny – zajęcia sportowe dla osób z autyzmem. Organizatorem tego zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem , Zadanie  zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury fizycznej i turystyki – Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych.

Celem zadania  było zwiększenie  aktywizacji sportowej  niepełnosprawnych osób  ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami obojga płci  .W myśl powiedzenia ,,W zdrowym ciele zdrowy duch ,, beneficjenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na hali Polonia oraz na świeżym powietrzu na podwórkowych  siłowniach.

Organizator – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie przy współudziale i wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy

Od lutego do grudnia 2018r, uczestnicy  zadania dzielnie ćwiczyli i poprawiali swoją kondycje  fizyczną . Zostały przeprowadzone zajęcia sportowo- rekreacyjne w formie ćwiczeń na Hali Polonia oraz zajęcia  na świeżym powietrzu, na przyrządach dzięki możliwości skorzystania z podwórkowych siłowni .Zajęcia sportowe przeprowadzone były dla  niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu i  pokrewnymi zaburzeniami. Nasi podopieczni chętnie  maszerowali na halę Polonia, a gdy dopisywała pogoda to korzystaliśmy z siłowni podwórkowych gdzie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i ćwiczeniach. Godzina na hali to ćwiczenia fizyczne ,rozgrzewka , rzucanie do kosza, gra przez siatkę oraz uspakajająca gra w boccię  która angażuje zarówno ciało, jak i umysł. Dzięki prowadzonym zajęciom a tym samym aktywności fizycznej naszych podopiecznych mogliśmy usprawnić ich ciało ale i zadziałać terapeutycznie .Sport stał się wszelkim dobrem i dzięki wszystkim swym formom aktywności sprzyja tworzeniu dobrych relacji miedzy ludzkich ,dobremu samopoczuciu psychicznemu a przede wszystkim poprawieniu sprawności fizycznej Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa potrafi paradoksalnie przeciwdziałać wszystkim trudnościom. Sport dla wszystkich , także niepełnosprawnych .

Fotorelacja: