Zarząd

Gabriela Dorożyńska PREZESGabriela Dorożyńska PREZES
Ewa Leszczuk ZASTĘPCA PREZESAEwa Leszczuk ZASTĘPCA PREZESA
Agata Banasik SEKRETARZAgata Banasik SEKRETARZ
Wiktoria Bąk CZŁONEK ZARZĄDUWiktoria Bąk CZŁONEK ZARZĄDU