Zarząd

Gabriela Dorożyńska PREZESGabriela Dorożyńska PREZES
Ewa Leszczuk ZASTĘPCA PREZESAEwa Leszczuk ZASTĘPCA PREZESA
Wiktoria Bąk CZŁONEK ZARZĄDUWiktoria Bąk CZŁONEK ZARZĄDU