Kontakt

Kontakt ze Stowarzyszeniem:

Prezes: Gabriela Dorożyńska

Siedziba:

ul. Nałkowskiej 11, 42-218 Częstochowa

Tel. kontaktowy: 531-037-806
e-mail: CSPOZPA@wp.pl

www.autyzm.czest.pl

Konto :
Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 53 1750 0012 0000 0000 3190 9821