Kontakt

Kontakt ze Stowarzyszeniem:

Prezes: Gabriela Dorożyńska

Siedziba:

ul. Nałkowskiej 11, 42-218 Częstochowa

Tel. kontaktowy: 531-037-806
e-mail: stowarzyszenie.autyzm@wp.pl

www.autyzm.czest.pl

Konto :
BNP PARIBAS Nr 53 1750 0012 0000 0000 3190 9821