Klub aktywności

 

                                   Klub Aktywności – ,,Wkręceni w autyzm’

Od marca 2019 r. ruszył  projekt Klub Aktywności – ,,Wkręceni w autyzm’’ dla dorosłych osób z autyzmem .Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Nałkowskiej 11 w Częstochowie .

Celem zadania  jest  zwiększenie aktywności oraz podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dorosłych osób z autyzmem. Projekt jest  kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań na rzecz najbardziej wykluczonej grupy społecznej jaką są dorosłe osoby z autyzmem.

OrganizatorStowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie przy współudziale i wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy.

 Prowadzone są zajęcia treningowo-terapeutyczne, dla niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu, którzy po zakończonej edukacji szkolnej „znikają” zamknięci w domach nie mając możliwości na aktywność społeczną.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowa z zakresu pomocy społecznej – ,,Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością.