Dziękujemy!

DziękujemyCzęstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie. W 2019 roku dzięki Państwa pomocy stowarzyszenie otrzymało kwotę w wysokości  147 395, 21 zł, która została przeznaczona zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego.