Dokumenty

Statut Stowarzyszenia

statut 2017 uchwalony tekst jednolity

KRS

krs z dnia 22.08.2017 r.

Zgłoszenie dziecka do świetlicy terapeutycznej

KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_do_swietlicy[1]

Formularz informacyjny o dziecku

FORMULARZ_INFORMACYJNY_O_DZIECKU[1]

Deklaracja członkowska

deklaracja-człokowska-1[1]

Potwierdzenie członkostwa

Potwierdzenie-członkostwa[1]

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Rok 2011

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4524?reporttypeId=1

Rok 2012

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/14854?reporttypeId=1

Rok 2013

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4503?reporttypeId=14

Rok 2014

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/8084?reporttypeId=13

Rok 2015

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/11658?reporttypeId=13

Rok 2016

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/11658?reporttypeId=13

Rok 2017

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/21620?reporttypeId=13

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne_883

Rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne