Dokumenty

Statut Stowarzyszenia

statut 2011 tekst jedn 2

KRS

krs z dnia 22.08.2017 r.

Zgłoszenie dziecka do świetlicy terapeutycznej

karta zgłoszenia dziecka

Deklaracja członkowska

deklaracja członkowska

Potwierdzenie członkostwa

Potwierdzenie członkostwa

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Rok 2011

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4524?reporttypeId=1

Rok 2012

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/14854?reporttypeId=1

Rok 2013

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4503?reporttypeId=14

Rok 2014

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/8084?reporttypeId=13

Rok 2015

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/11658?reporttypeId=13