Chcę być samodzielny

 

CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY – ZAJĘCIA GRUPOWE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Zbliżamy się do zakończenia zajęć ,, Chcę być samodzielny  – zajęcia grupowe dla osób z autyzmem. Organizatorem tego zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem , Zadanie  zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Celem zadania  było zwiększenie aktywności oraz podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dorosłych osób z autyzmem. Projekt był  kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań na rzecz najbardziej wykluczonej grupy społecznej jaką są osoby z autyzmem . Organizator – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie przy współudziale i wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy

Prowadzone były zajęcia treningowo- terapeutyczne, dla niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu ,mieszkańców Częstochowy, którzy po zakończonej edukacji szkolnej, „znikają” zamknięci w domach nie mając możliwości na aktywność społeczną. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu: Gminy  Miasta Częstochowa z zakresu pomocy społecznej – ,,Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością’’

Dorosłość autysty to wiele problemów w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. To dyskryminacja, wykluczenie, zaszufladkowanie ,to brak poczucia bezpieczeństwa oraz samotność .

W naszym regionie jesteśmy jedyni ,oferujący  pomoc dla wyżej wymienionej grupy co roku szukamy pieniędzy aby je realizować. Z naszych doświadczeń w pracy z tą grupą społeczną wynika , że mogą oni  dobrze funkcjonować w społeczeństwie, przy wsparciu terapeutów i trenerów. Powyższe działania były wsparciem dla  rodzin borykających się z dwudziestoczterogodzinną opieką nad niepełnosprawnym członkiem Dzięki dofinansowaniu zadania  ze środków budżetu: Gminy  Miasta Częstochowa  udało nam się przeprowadzić wyżej wymienione zajęcia.