Bez kategorii

Audyt – zapytanie ofertowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie SPOZA w Częstochowie stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, realizowanego na terenie województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób […]

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Stowarzyszenia

Konkurs na logo naszego Stowarzyszenia został zakończony. Zwycięzcą konkursu na nowe logo został Rafał Peszek, któremu serdecznie gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłanie pięknych prac. Nasze nowe logo wygląda teraz tak:

Konkurs na nowe Logo Stowarzyszenia

KONKURS NA NOWE LOGO STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie organizuje konkurs na nowe Logo organizacji. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo – znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem jest organizacją od ponad 20 lat działającą na rzecz osób […]