Asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2020 roku pn.
„Pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez korzystanie z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”

Zapraszamy opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością do skorzystania z rej formy wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt e-mail na adres:  stowarzyszenie.autyzm@wp.pl