Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem od lutego b.r. realizuje innowacyjny program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Do tej pory  objęliśmy wsparciem 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami z terenu Częstochowy, realizując ponad 5 tys. godzin wsparcia. Dzięki temu osoby te otrzymują pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z sytuacja epidemiczną zmienił się również charakter usług świadczonych przez Asystentów. Przy jednoczesnym zachowaniu reżimu ochrony osobistej dbają oni przestrzegania przez uczestników programu zasad profilaktyki zdrowotnej oraz monitorują ich stan zdrowia. Wielu z naszych podopiecznych to osoby samotne, w tym trudnym czasie asystenci są dla nich ogromnym wsparciem. Z powodu zamknięcia placówek wsparcia dziennego osoby z niepełnosprawnością pozostają zamknięte w domach a wraz z nimi ich rodzice. Dzięki temu, że choć na kilka godzin opiekę nad nimi mogą przejąć asystenci, rodzice zyskają chwilę wytchnienia.

Dzięki uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresatami Programu stali się również mieszkańcy powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego. Ponadto edycja 2020 – 2021 adresowana jest również do  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach programu można skorzystać z maksymalnie 60 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem 100 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres Gabriela.spoza@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze asystenta.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

Program https://www.gov.pl/attachment/41b177de-8943-4d00-b321-ebf610bbc439

Karta zgłoszenia https://www.gov.pl/attachment/7960a35e-ece5-4859-878e-6ad88e2d24c6