FacebookNasza Klasa
Autyzm i dorosłość PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 czerwca 2014 12:55

Przedstawiciele naszej organizacji wzięli udział  w Debacie pod patronatem Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, która odbyła się 5 czerwca 2014 r.  pod tytułem: Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce. Czy mają szanse na włączenie społeczne?

Do wzięcia udziału w Panelu zaproszeni zostali:

- Julie Beadle-Brown – Reader in Intellectual and Developmental Disabilities, University of Kent at Canterbury, Wielka Brytania

- Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

- Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu

- Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów Rad Społecznych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

- Teresa Hernik  – Prezes PFRON

- Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

- Małgorzata Rybicka- Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w  Gdańsku

Moderacja: Maria Wroniszewska – Kierownik Programu AUTYZM-SYSTEM Fundacji SYNAPSIS

 

Debata była nagrywana. Link do nagrania jest dostępny w zakładce: 'posiedzenia', podstrony Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, pod adresem:http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&;Zesp=129 pod informacją o debacie. Zapraszamy do lektury.