1 % może wiele

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce
i przekazanie  1% na Nasze Stowarzyszenie