Slider
AKTUALNOŚCI

Audyt – zapytanie ofertowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie SPOZA w Częstochowie stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, realizowanego na terenie województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000233/12/D z dnia 11 czerwca 2021 r (więcej…)

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Stowarzyszenia

Konkurs na logo naszego Stowarzyszenia został zakończony.

Zwycięzcą konkursu na nowe logo został Rafał Peszek, któremu serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłanie pięknych prac.
Nasze nowe logo wygląda teraz tak:
LOGO SPOZA

Konkurs na nowe Logo Stowarzyszenia

konkurs plakat
KONKURS NA NOWE LOGO STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie organizuje konkurs na nowe Logo organizacji. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo – znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem jest organizacją od ponad 20 lat działającą na rzecz osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną i tyle też lat ma nasze obecne logo. Przez te lata zmienił się sposób postrzegania autyzmu jako zaburzenia oraz samych osób nim dotkniętych. Samorzecznicy w spektrum autyzmu buntują się wobec stwierdzenia, że „cierpią na autyzm”. Coraz częściej specjaliści wypowiadają się o autyzmie nie w kategoriach zaburzenia, a innego procesu rozwoju człowieka. Osoby z ASD mają swój temperament, sposób przeżywania emocji, indywidualne potrzeby i marzenia. Jak każdy z nas.

Jako organizacja działająca na rzecz osób w spektrum autyzmu podpisujemy się pod tą retoryką. Pragnęlibyśmy, aby zmiana logo przyniosła Stowarzyszeniu odświeżenie wizerunku i była sygnałem zachodzących w nim zmian.

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jednoetapowy. Prace konkursowe należy kierować na adres Stowarzyszenia tj.:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

Ul. Nałkowskiej 11

42-200 Częstochowa

lub stowarzyszenie.autyzm@wp.pl
wszelkie pytania prosimy kierować na powyższy adres mailowy

Regulamin konkursu