Slider
AKTUALNOŚCI

Konkurs na nowe Logo Stowarzyszenia

konkurs plakat
KONKURS NA NOWE LOGO STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie organizuje konkurs na nowe Logo organizacji. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo – znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem jest organizacją od ponad 20 lat działającą na rzecz osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną i tyle też lat ma nasze obecne logo. Przez te lata zmienił się sposób postrzegania autyzmu jako zaburzenia oraz samych osób nim dotkniętych. Samorzecznicy w spektrum autyzmu buntują się wobec stwierdzenia, że „cierpią na autyzm”. Coraz częściej specjaliści wypowiadają się o autyzmie nie w kategoriach zaburzenia, a innego procesu rozwoju człowieka. Osoby z ASD mają swój temperament, sposób przeżywania emocji, indywidualne potrzeby i marzenia. Jak każdy z nas.

Jako organizacja działająca na rzecz osób w spektrum autyzmu podpisujemy się pod tą retoryką. Pragnęlibyśmy, aby zmiana logo przyniosła Stowarzyszeniu odświeżenie wizerunku i była sygnałem zachodzących w nim zmian.

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jednoetapowy. Prace konkursowe należy kierować na adres Stowarzyszenia tj.:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

Ul. Nałkowskiej 11

42-200 Częstochowa

lub stowarzyszenie.autyzm@wp.pl
wszelkie pytania prosimy kierować na powyższy adres mailowy

Regulamin konkursu

 

Witamy MURRANO w gronie darczyńców

murrano-twoj-pomysl-na-prezenty-logo

Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny witamy w gronie naszych Darczyńców firmę MURRANO https://www.murrano.pl/
Dziękujemy za wsparcie, które w dzisiejszych czasach znaczy więcej, niż zwykle!
Wszystkich Państwa zachęcamy do tego, by nieść pomoc Potrzebującym i uśmiechać się do innych każdego dnia. :))

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem przystępuje do realizacji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021.  

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki. 

Program będzie realizowany w dwóch formach 

 – poprzez organizowanie opieki opiekuna wytchnieniowego w ramach pobytu dziennego ( w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia ) w wymiarze 20h/m-ąc na 1 uczestnika 

 – poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (link pod artykułem), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji/ medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. 

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres gabriela.spoza@wp.pl  

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna wytchnieniowego. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021. 

Program

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej 

Karta zgłoszenia do programu